paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T18# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 618.4 409.4 100.2 108.8 38.169 01:40:14
2 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 560.1 409.4 73.6 77.1 38.169 01:57:51
3 Segrey Dimitriyenko KAZ 295.3 252.3 43.0 0.0 23.524
4 Alena Root RUS 265.7 265.4 0.3 0.0 24.74
5 Dmitrii Root RUS 225.5 194.6 30.9 0.0 18.142
6 Aleksandr Frolov KAZ 193.6 174.9 18.7 0.0 16.307
7 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 181.4 165.2 16.2 0.0 15.405
8 Laura Vinchuk KAZ 127.1 127.1 0.0 0.0 11.845
9 Taras Korzhov KAZ 74.0 74.0 0.0 0.0 6.902
10 Pavel Vinchuk KAZ 60.3 60.3 0.0 0.0 5.624
11 Dmitriy Sadreyev KAZ 53.6 53.6 0.0 0.0 1.161
11 Rinat Mazhitov KAZ 53.6 53.6 0.0 0.0 1.59
11 Laura Alkenbayeva KAZ 53.6 53.6 0.0 0.0 1.433
11 Yuriy Bedin KAZ 53.6 53.6 0.0 0.0 2.123
11 Natalya Izotova KAZ 53.6 53.6 0.0 0.0 2.132
11 Alik Gareev KAZ 53.6 53.6 0.0 0.0 1.493
11 Alexandra Gashnikova KAZ 53.6 53.6 0.0 0.0 2.447
18 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Mereke Nurgaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Vera Podolskaia RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Egor Bulavka RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Andrew Siliutin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0