paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T19# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 1000.0 582.8 162.0 255.2 75.586 02:40:26
2 Laura Vinchuk KAZ 746.9 582.8 51.6 112.5 75.586 03:29:17
3 Pavel Vinchuk KAZ 725.2 582.8 51.6 90.8 75.586 03:38:18
4 Segrey Dimitriyenko KAZ 511.4 437.6 73.8 0.0 56.75
5 Alena Root RUS 348.9 335.8 13.1 0.0 43.545
6 Yuriy Bedin KAZ 284.2 275.7 8.5 0.0 35.752
7 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 155.5 155.5 0.0 0.0 20.165
8 Natalya Izotova KAZ 128.3 128.3 0.0 0.0 16.634
9 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 118.9 118.9 0.0 0.0 15.424
9 Dmitrii Root RUS 118.9 118.9 0.0 0.0 15.415
11 Alexandra Gashnikova KAZ 84.2 84.2 0.0 0.0 10.922
12 Rinat Mazhitov KAZ 48.3 48.3 0.0 0.0 6.269
13 Laura Alkenbayeva KAZ 45.2 45.2 0.0 0.0 5.856
14 Taras Korzhov KAZ 38.6 38.6 0.0 0.0 2.405
14 Aleksandr Frolov KAZ 38.6 38.6 0.0 0.0 3.044
16 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Mereke Nurgaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Vera Podolskaia RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Egor Bulavka RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Andrew Siliutin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0