paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T20# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Pavel Vinchuk KAZ 915.2 783.4 131.8 0.0 41.261
2 Yerdos Tulegenov KAZ 824.0 672.6 151.4 0.0 35.428
3 Denis Klimov KAZ 786.5 643.1 143.4 0.0 33.874
4 Segrey Dimitriyenko KAZ 774.6 656.7 117.9 0.0 34.592
5 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 762.5 637.5 125.0 0.0 33.58
6 Dmitrii Root RUS 516.0 433.8 82.2 0.0 22.851
7 Yuriy Bedin KAZ 477.3 399.8 77.5 0.0 21.058
8 Aleksandr Frolov KAZ 382.6 311.8 70.8 0.0 16.425
9 Alena Root RUS 164.5 125.8 38.7 0.0 6.626
10 Laura Vinchuk KAZ 132.7 94.9 37.8 0.0 3.646
11 Alexey Tulovskiy KAZ 94.9 94.9 0.0 0.0 3.416
11 Taras Korzhov KAZ 94.9 94.9 0.0 0.0 0.0
11 Sergey Prugov RUS 94.9 94.9 0.0 0.0 1.198
11 Natalya Izotova KAZ 94.9 94.9 0.0 0.0 3.826
11 Alik Gareev KAZ 94.9 94.9 0.0 0.0 3.639
16 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Egor Bulavka RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Andrew Siliutin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Vera Podolskaia RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexandra Gashnikova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Mereke Nurgaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0