paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T20# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Pavel Vinchuk KAZ 915.2 783.4 131.8 0.0 41.261
2 Yerdos Tulegenov KAZ 824.0 672.6 151.4 0.0 35.428
3 Denis Klimov KAZ 786.5 643.1 143.4 0.0 33.874
4 Sergey Dimitriyenko KAZ 774.6 656.7 117.9 0.0 34.592
6 Dmitrii Root RUS 516.0 433.8 82.2 0.0 22.851
7 Yuriy Bedin KAZ 477.3 399.8 77.5 0.0 21.058
9 Alena Root RUS 164.5 125.8 38.7 0.0 6.626
10 Laura Vinchuk KAZ 132.7 94.9 37.8 0.0 3.646
11 Taras Korzhov KAZ 94.9 94.9 0.0 0.0 0.0
11 Natalya Izotova KAZ 94.9 94.9 0.0 0.0 3.826
11 Sergey Prugov RUS 94.9 94.9 0.0 0.0 1.198
11 Alexey Tulovskiy KAZ 94.9 94.9 0.0 0.0 3.416
11 Alik Gareev KAZ 94.9 94.9 0.0 0.0 3.639
16 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Egor Bulavka RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Andrew Siliutin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alkenbayeva Laura KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Mereke Nurgaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexandra Korzhova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0