paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T22# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 1000.0 681.2 162.0 156.8 59.662 02:05:53
2 Alik Gareev KAZ 815.1 681.2 85.9 48.0 59.662 03:01:54
3 Pavel Vinchuk KAZ 685.9 603.2 82.7 0.0 52.822
4 Laura Vinchuk KAZ 589.4 526.7 62.7 0.0 46.128
5 Yuriy Bedin KAZ 533.7 479.8 53.9 0.0 42.019
6 Yerdos Tulegenov KAZ 527.4 469.6 57.8 0.0 41.126
7 Sergey Prugov RUS 519.2 471.8 47.4 0.0 41.317
8 Dmitrii Root RUS 515.3 473.3 42.0 0.0 41.446
9 Natalya Izotova KAZ 477.7 449.5 28.2 0.0 39.369
10 Segrey Dimitriyenko KAZ 427.1 425.1 2.0 0.0 37.231
11 Taras Korzhov KAZ 328.8 328.8 0.0 0.0 28.794
12 Alexey Tulovskiy KAZ 322.0 322.0 0.0 0.0 28.201
13 Alena Root RUS 300.6 300.6 0.0 0.0 26.327
14 Aleksandr Frolov KAZ 240.7 240.7 0.0 0.0 21.077
15 Nikolay Romanov KAZ 135.3 135.3 0.0 0.0 11.852
16 Alexandra Gashnikova KAZ 111.7 111.7 0.0 0.0 9.784
17 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 83.5 83.5 0.0 0.0 7.312
18 Rinat Mazhitov KAZ 67.7 67.7 0.0 0.0 5.929
19 Vassiliy Myatovich KAZ 57.1 57.1 0.0 0.0 0.847
19 Dmitriy Sadreyev KAZ 57.1 57.1 0.0 0.0 1.863
21 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Andrew Siliutin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Mereke Nurgaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Vera Podolskaia RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Egor Bulavka RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0