paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T23# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 1000.0 838.0 162.0 0.0 95.399
2 Sergey Dimitriyenko KAZ 695.6 666.9 28.7 0.0 75.916
4 Pavel Vinchuk KAZ 233.8 233.8 0.0 0.0 26.618
5 Yuriy Bedin KAZ 131.9 131.9 0.0 0.0 15.01
6 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 89.3 89.3 0.0 0.0 10.161
7 Dmitrii Root RUS 45.5 45.5 0.0 0.0 5.178
8 Laura Vinchuk KAZ 43.9 43.9 0.0 0.0 4.578
8 Natalya Izotova KAZ 43.9 43.9 0.0 0.0 2.931
8 Alena Root RUS 43.9 43.9 0.0 0.0 3.543
12 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alexandra Korzhova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Egor Bulavka RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Andrew Siliutin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alkenbayeva Laura KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Mereke Nurgaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0