paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T23# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 1000.0 838.0 162.0 0.0 95.399
2 Segrey Dimitriyenko KAZ 695.6 666.9 28.7 0.0 75.916
3 Aleksandr Frolov KAZ 462.1 423.4 38.7 0.0 48.199
4 Pavel Vinchuk KAZ 233.8 233.8 0.0 0.0 26.618
5 Yuriy Bedin KAZ 131.9 131.9 0.0 0.0 15.01
6 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 89.3 89.3 0.0 0.0 10.161
7 Dmitrii Root RUS 45.5 45.5 0.0 0.0 5.178
8 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 43.9 43.9 0.0 0.0 4.746
8 Alena Root RUS 43.9 43.9 0.0 0.0 3.543
8 Laura Vinchuk KAZ 43.9 43.9 0.0 0.0 4.578
8 Natalya Izotova KAZ 43.9 43.9 0.0 0.0 2.931
12 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Andrew Siliutin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Mereke Nurgaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Vera Podolskaia RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Egor Bulavka RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alexandra Gashnikova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0