paracup.su

Paragliding spring championship of Kazakhstan for Cross Country 2023

Task3# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Aleksey Tarasov RUS 846.3 623.3 137.1 85.9 61.201 03:17:53
2 Pavel Vinchuk KAZ 584.2 525.5 58.7 0.0 51.592
3 Yuriy Bedin KAZ 337.0 337.0 0.0 0.0 33.087
4 Sergey Grishko KAZ 321.5 317.7 3.8 0.0 31.194
5 Alexey Tulovskiy KAZ 293.3 293.3 0.0 0.0 28.801
6 Denis Klimov KAZ 213.9 213.9 0.0 0.0 21.003
7 Maxim Shpadi KAZ 174.3 174.3 0.0 0.0 17.118
8 Taras Korzhov KAZ 169.7 169.7 0.0 0.0 16.663
9 Natalya Telemisova KAZ 154.3 154.3 0.0 0.0 15.151
10 Laura Vinchuk KAZ 150.0 150.0 0.0 0.0 14.723
11 Natalya Izotova KAZ 149.7 149.7 0.0 0.0 14.699
12 Alexander Fedorov RUS 118.8 118.8 0.0 0.0 11.669
13 Svetlana Svetlichnaya KAZ 89.1 89.1 0.0 0.0 8.748
14 Igor Virshki KAZ 87.5 87.5 0.0 0.0 8.594
15 Alexandra Korzhova KAZ 47.0 47.0 0.0 0.0 4.615
16 David Virshki KAZ 30.6 30.6 0.0 0.0 2.695
16 Darya Yevtushenko KAZ 30.6 30.6 0.0 0.0 1.142
16 Adel Niyazova KAZ 30.6 30.6 0.0 0.0 0.996
16 Sergey Makovskiy KAZ 30.6 30.6 0.0 0.0 1.915