paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T02# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Dmitrii Root RUS 353.1 301.2 51.9 0.0 56.906
2 Denis Klimov KAZ 244.2 200.2 44.0 0.0 37.822
3 Sergey Prugov RUS 171.0 112.8 58.2 0.0 21.311
4 Alfiya Suvorova KAZ 154.8 126.3 28.5 0.0 23.861
5 Konstantin Dyveyev KAZ 96.0 74.0 22.0 0.0 13.99
6 Alik Gareev KAZ 50.3 33.5 16.8 0.0 6.329
7 Laura Alkenbayeva KAZ 43.1 26.5 16.6 0.0 4.631
7 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 43.1 26.5 16.6 0.0 3.988
7 Alexey Tulovskiy KAZ 43.1 26.5 16.6 0.0 3.442
7 Natalya Telemisova KAZ 43.1 26.5 16.6 0.0 3.535
7 Mikhail Krapivin KAZ 43.1 26.5 16.6 0.0 4.362
12 Ilyas Sadykov KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 1.851
12 Aleksandr Frolov RUS 26.5 26.5 0.0 0.0 3.9255165147755866
12 Yerdos Tulegenov KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 3.182
12 Yuriy Bedin KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 3.532
12 Nikolay Sadykov KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 1.0
12 Mereke Nurgaliyev KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 1.282
12 Natalya Izotova KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 2.208
12 Dmitriy Gromov KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 3.299
12 Alexandra Gashnikova KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 1.0
12 Taras Korzhov KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 1.0
12 Alena Root RUS 26.5 26.5 0.0 0.0 3.207
12 Aleksandr Frolov KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 2.44
12 Yelena Khalmatova KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 1.0
12 Sakit Ibishev KAZ 26.5 26.5 0.0 0.0 2.076
25 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0