paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T04# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yuriy Bedin KAZ 638.1 434.7 103.4 100.0 57.295 01:58:05
2 Yerdos Tulegenov KAZ 597.9 434.7 64.4 98.8 57.295 01:58:31
3 Sergey Prugov RUS 499.5 431.3 68.2 0.0 56.847
4 Alik Gareev KAZ 289.8 261.4 28.4 0.0 34.449
5 Vassiliy Myatovich KAZ 77.7 77.7 0.0 0.0 10.244
6 Nikolay Sadykov KAZ 48.1 48.1 0.0 0.0 6.34
7 Alexey Tulovskiy KAZ 41.1 41.1 0.0 0.0 5.42
8 Alkenbayeva Laura KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 3.674
8 Mereke Nurgaliyev KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 1.389
8 Dmitriy Sadreyev KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 4.609
8 Natalya Telemisova KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 0.413
8 Dmitriy Gromov KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 4.214
8 Nikolay Romanov KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 0.0
8 Yelena Khalmatova KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 0.731
8 Dmitrii Root RUS 37.9 37.9 0.0 0.0 3.794
8 Alexander Kompaneyets KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 0.0
8 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 1.611
8 Alena Root RUS 37.9 37.9 0.0 0.0 3.886
8 Mikhail Krapivin KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 2.696
8 Alfiya Suvorova KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 4.0
21 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alexandra Korzhova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0