paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T05# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Sergey Prugov RUS 699.4 529.3 99.8 70.3 48.033 02:15:01
2 Yuriy Bedin KAZ 523.9 419.0 104.9 0.0 38.023
3 Dmitrii Root RUS 466.5 350.6 115.9 0.0 31.814
4 Alexander Kompaneyets KAZ 450.2 364.6 85.6 0.0 33.086
5 Yerdos Tulegenov KAZ 427.8 358.6 69.2 0.0 32.536
6 Alexey Tulovskiy KAZ 387.9 301.4 86.5 0.0 27.347
7 Rinat Mazhitov KAZ 220.8 193.8 27.0 0.0 17.586
8 Konstantin Dyveyev KAZ 172.5 158.8 13.7 0.0 14.413
9 Laura Vinchuk KAZ 123.4 116.0 7.4 0.0 10.528
10 Mereke Nurgaliyev KAZ 65.1 65.1 0.0 0.0 5.907
11 Pavel Vinchuk KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 5.308
12 Nikolay Romanov KAZ 56.1 56.1 0.0 0.0 5.093
13 Taras Korzhov KAZ 55.1 55.1 0.0 0.0 4.728
13 Dinara Usmanova KAZ 55.1 55.1 0.0 0.0 1.0
13 Dmitriy Sadreyev KAZ 55.1 55.1 0.0 0.0 1.547
13 Natalya Telemisova KAZ 55.1 55.1 0.0 0.0 3.465
13 Alexandra Korzhova KAZ 55.1 55.1 0.0 0.0 4.936
13 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 55.1 55.1 0.0 0.0 3.01
13 Alena Root RUS 55.1 55.1 0.0 0.0 2.449
13 Alkenbayeva Laura KAZ 55.1 55.1 0.0 0.0 2.003
21 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0