paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T06# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yerdos Tulegenov KAZ 275.9 231.2 44.7 0.0 26.56
2 Dmitriy Gromov KAZ 243.4 216.2 27.2 0.0 24.836
3 Sergey Prugov RUS 149.3 128.8 20.5 0.0 14.795
4 Vassiliy Myatovich KAZ 149.2 129.1 20.1 0.0 14.828
5 Alexey Tulovskiy KAZ 143.1 123.1 20.0 0.0 14.143
6 Taras Korzhov KAZ 126.2 111.3 14.9 0.0 12.794
7 Yuriy Bedin KAZ 76.9 63.5 13.4 0.0 7.293
8 Rinat Mazhitov KAZ 65.9 52.6 13.3 0.0 6.045
9 Laura Vinchuk KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 3.749
9 Natalya Telemisova KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 2.371
9 Alexandra Korzhova KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 2.761
9 Alkenbayeva Laura KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 1.0
9 Pavel Vinchuk KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 3.388
9 Mereke Nurgaliyev KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 0.871
9 Nikolay Romanov KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 2.772
9 Yelena Khalmatova KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 2.804
9 Dmitrii Root RUS 43.5 43.5 0.0 0.0 3.756
9 Alexander Kompaneyets KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 2.301
9 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 1.827
9 Alena Root RUS 43.5 43.5 0.0 0.0 3.895
9 Sakit Ibishev KAZ 43.5 43.5 0.0 0.0 1.0
22 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0