paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T08# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yerdos Tulegenov KAZ 933.8 636.1 95.8 201.9 69.948 02:16:17
2 Denis Klimov KAZ 920.9 636.1 162.0 122.8 69.948 02:45:40
3 Alik Gareev KAZ 699.6 598.4 101.2 0.0 65.799
4 Alexey Tulovskiy KAZ 588.7 588.7 0.0 0.0 64.736
5 Yuriy Bedin KAZ 459.6 410.7 48.9 0.0 45.164
6 Natalya Izotova KAZ 422.8 399.2 23.6 0.0 43.899
7 Mereke Nurgaliyev KAZ 327.5 327.5 0.0 0.0 36.013
8 Rinat Mazhitov KAZ 136.4 136.4 0.0 0.0 14.997
9 Dmitriy Gromov KAZ 107.5 107.5 0.0 0.0 11.821
10 Sakit Ibishev KAZ 61.0 61.0 0.0 0.0 6.704
11 Alkenbayeva Laura KAZ 45.5 45.5 0.0 0.0 1.0
11 Dinara Usmanova KAZ 45.5 45.5 0.0 0.0 1.0
11 Yelena Khalmatova KAZ 45.5 45.5 0.0 0.0 4.641
11 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 45.5 45.5 0.0 0.0 3.163
15 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alexandra Korzhova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0