paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T09# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Mereke Nurgaliyev KAZ 988.9 826.9 162.0 0.0 76.939
2 Nikolay Sadykov KAZ 973.3 838.0 135.3 0.0 77.969
3 Yuriy Bedin KAZ 811.4 697.6 113.8 0.0 64.907
4 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 782.3 705.5 76.8 0.0 65.641
5 Denis Klimov KAZ 755.4 632.5 122.9 0.0 58.845
6 Alexey Tulovskiy KAZ 619.0 588.0 31.0 0.0 54.712
7 Natalya Izotova KAZ 545.4 506.6 38.8 0.0 47.138
8 Yuriy Zaytsev KAZ 524.2 457.8 66.4 0.0 42.592
9 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 306.8 299.2 7.6 0.0 27.834
10 Laura Vinchuk KAZ 211.4 211.4 0.0 0.0 19.671
11 Turar Imangali KAZ 150.8 150.8 0.0 0.0 14.031
12 Pavel Vinchuk KAZ 150.0 150.0 0.0 0.0 13.953
13 Nikolay Romanov KAZ 148.5 148.5 0.0 0.0 13.814
14 Rinat Mazhitov KAZ 121.1 121.1 0.0 0.0 11.269
15 Sergey Dimitriyenko KAZ 53.7 53.7 0.0 0.0 1.0
15 Yerdos Tulegenov KAZ 53.7 53.7 0.0 0.0 1.0
15 Natalya Telemisova KAZ 53.7 53.7 0.0 0.0 2.778
18 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alexandra Korzhova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0