paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T10# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yerdos Tulegenov KAZ 718.1 603.9 114.2 0.0 30.384
2 Pavel Vinchuk KAZ 665.6 548.9 116.7 0.0 27.618
3 Denis Klimov KAZ 519.0 426.0 93.0 0.0 21.433
4 Alik Gareev KAZ 373.6 306.1 67.5 0.0 15.4
5 Yuriy Bedin KAZ 345.9 282.5 63.4 0.0 14.212
6 Laura Vinchuk KAZ 341.9 278.9 63.0 0.0 14.033
7 Natalya Izotova KAZ 338.2 276.5 61.7 0.0 13.911
8 Nikolay Sadykov KAZ 309.2 247.9 61.3 0.0 12.474
9 Mereke Nurgaliyev KAZ 291.5 233.4 58.1 0.0 11.746
10 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 283.4 226.2 57.2 0.0 11.38
10 Alexey Tulovskiy KAZ 283.4 226.2 57.2 0.0 11.38
12 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 153.4 99.8 53.6 0.0 5.019
13 Rinat Mazhitov KAZ 99.4 99.4 0.0 0.0 3.745
14 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Alkenbayeva Laura KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Alexandra Korzhova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0