paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T11# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Dmitrii Root RUS 885.9 563.4 135.4 187.1 65.04 02:33:54
2 Yuriy Zaytsev KAZ 865.6 563.4 145.1 157.1 65.04 02:44:37
3 Denis Klimov KAZ 814.4 563.4 108.2 142.8 65.04 02:50:58
4 Rinat Mazhitov KAZ 284.8 284.8 0.0 0.0 32.877
5 Nikolay Sadykov KAZ 277.3 273.2 4.1 0.0 31.543
6 Mereke Nurgaliyev KAZ 188.8 188.8 0.0 0.0 21.8
7 Natalya Izotova KAZ 138.4 138.4 0.0 0.0 15.976
8 Alexandr Trapezin KAZ 115.9 115.9 0.0 0.0 13.378
9 Demianova Ekaterina RUS 114.6 114.6 0.0 0.0 13.225
10 Ilyas Sadykov KAZ 94.7 94.7 0.0 0.0 10.927
11 Yuriy Bedin KAZ 64.0 64.0 0.0 0.0 7.389
12 Sergey Prugov RUS 62.7 62.7 0.0 0.0 7.233
13 Alexander Kompaneyets KAZ 44.7 44.7 0.0 0.0 5.155
14 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 43.3 43.3 0.0 0.0 1.0
14 Vassiliy Myatovich KAZ 43.3 43.3 0.0 0.0 3.508
14 Nikolay Romanov KAZ 43.3 43.3 0.0 0.0 4.31
14 Pavel Vinchuk KAZ 43.3 43.3 0.0 0.0 4.2
14 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 43.3 43.3 0.0 0.0 1.0
14 Turar Imangali KAZ 43.3 43.3 0.0 0.0 4.183
14 Sakit Ibishev KAZ 43.3 43.3 0.0 0.0 1.0
14 Natalya Telemisova KAZ 43.3 43.3 0.0 0.0 1.0
21 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Aleksandr Frolov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Aleksandr Frolov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alexandra Gashnikova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Segrey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0