paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T12# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 974.7 719.5 136.7 118.5 47.899 01:35:01
2 Vladislav Evseev UZB 758.3 645.9 112.4 0.0 42.997
3 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 756.8 643.6 113.2 0.0 42.845
3 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 756.8 643.6 113.2 0.0 42.845
4 Rinat Mazhitov KAZ 728.3 566.3 162.0 0.0 37.696
5 Yerdos Tulegenov KAZ 411.3 333.0 78.3 0.0 22.169
6 Yuriy Bedin KAZ 398.3 333.9 64.4 0.0 22.229
7 Yuriy Zaytsev KAZ 303.8 250.2 53.6 0.0 16.652
8 Demianova Ekaterina RUS 275.0 229.8 45.2 0.0 15.3
9 Nikolay Sadykov KAZ 235.6 203.5 32.1 0.0 13.545
10 Dmitriy Gromov KAZ 214.2 185.5 28.7 0.0 12.349
11 Natalya Telemisova KAZ 204.6 177.7 26.9 0.0 11.829
12 Natalya Izotova KAZ 165.4 142.6 22.8 0.0 9.492
13 Mereke Nurgaliyev KAZ 153.5 153.5 0.0 0.0 10.22
14 Sergey Prugov RUS 141.3 141.3 0.0 0.0 9.409
15 Laura Alkenbayeva KAZ 75.1 75.1 0.0 0.0 1.0
16 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Aleksandr Frolov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Aleksandr Frolov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alexandra Gashnikova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Segrey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0