paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T13# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yerdos Tulegenov KAZ 930.1 838.0 92.1 0.0 54.16
2 Yuriy Bedin KAZ 854.5 797.1 57.4 0.0 51.516
3 Alexey Tulovskiy KAZ 835.6 673.6 162.0 0.0 43.532
4 Denis Klimov KAZ 661.0 616.2 44.8 0.0 39.824
5 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 552.8 509.0 43.8 0.0 33.18450078698414
6 Sergey Prugov RUS 470.4 447.8 22.6 0.0 28.941
7 Alexander Kompaneyets KAZ 423.2 406.6 16.6 0.0 26.278
8 Dmitriy Gromov KAZ 389.5 365.8 23.7 0.0 23.639
9 Demianova Ekaterina RUS 354.5 343.9 10.6 0.0 22.228
10 Natalya Telemisova KAZ 348.3 334.2 14.1 0.0 21.602
11 Rinat Mazhitov KAZ 300.2 300.2 0.0 0.0 19.399
12 Nikolay Sadykov KAZ 196.4 196.4 0.0 0.0 12.691
13 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 177.3 177.3 0.0 0.0 11.461
14 Pavel Vinchuk KAZ 162.1 162.1 0.0 0.0 10.479
15 Laura Vinchuk KAZ 156.8 156.8 0.0 0.0 10.134
16 Alexandra Korzhova KAZ 123.6 123.6 0.0 0.0 7.991
17 Dmitrii Root RUS 77.4 77.4 0.0 0.0 3.993
17 Taras Korzhov KAZ 77.4 77.4 0.0 0.0 1.296
17 Yelena Khalmatova KAZ 77.4 77.4 0.0 0.0 0.231
17 Nikolay Romanov KAZ 77.4 77.4 0.0 0.0 0.849
17 Alik Gareev KAZ 77.4 77.4 0.0 0.0 1.0
17 Alena Root RUS 77.4 77.4 0.0 0.0 3.858
23 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Alkenbayeva Laura KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0