paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T14# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Alexey Tulovskiy KAZ 500.9 373.4 81.1 46.4 56.84 03:12:43
2 Yerdos Tulegenov KAZ 265.2 187.9 77.3 0.0 28.607
3 Alexander Kompaneyets KAZ 263.8 208.0 55.8 0.0 31.661
4 Denis Klimov KAZ 226.0 172.9 53.1 0.0 26.32
5 Sergey Prugov RUS 211.0 151.1 59.9 0.0 23.009
6 Nikolay Sadykov KAZ 177.7 132.3 45.4 0.0 20.137
7 Alexandra Gashnikova KAZ 101.9 73.3 28.6 0.0 11.155
8 Mikhail Krapivin KAZ 81.5 56.3 25.2 0.0 8.578
9 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 56.1 32.8 23.3 0.0 4.258
10 Laura Vinchuk KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 1.351
10 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 32.8 32.8 0.0 0.0 1.0
10 Yuriy Bedin KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 0.0
10 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 32.8 32.8 0.0 0.0 1.0
10 Dmitrii Root RUS 32.8 32.8 0.0 0.0 1.527
10 Rinat Mazhitov KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 0.474
10 Mereke Nurgaliyev KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 0.195
10 Pavel Vinchuk KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 1.55
10 Natalya Izotova KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 3.412
10 Dmitriy Gromov KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 4.182
10 Taras Korzhov KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 4.008
10 Segrey Dimitriyenko KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 1.0
10 Alena Root RUS 32.8 32.8 0.0 0.0 0.764
10 Laura Alkenbayeva KAZ 32.8 32.8 0.0 0.0 0.546
23 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Aleksandr Frolov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Vladislav Evseev UZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Aleksandr Frolov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0