paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T15# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Dmitrii Root RUS 938.9 516.5 162.0 260.4 62.565 02:22:41
2 Yerdos Tulegenov KAZ 924.0 516.5 86.0 321.5 62.565 02:10:36
3 Sergey Prugov RUS 823.1 516.5 94.0 212.6 62.565 02:34:45
4 Vladislav Evseev UZB 675.4 516.5 54.5 104.4 62.565 03:05:51
5 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 674.0 516.5 55.3 102.2 56.86177734980916 03:06:32
6 Egor Bulavka RUS 649.9 516.5 0.0 133.4 62.565 02:57:07
7 Rinat Mazhitov KAZ 487.6 418.9 68.7 0.0 50.748
8 Yuriy Bedin KAZ 304.3 304.3 0.0 0.0 36.859
9 Denis Klimov KAZ 190.3 190.3 0.0 0.0 23.056
10 Alexey Tulovskiy KAZ 180.8 180.8 0.0 0.0 21.898
11 Taras Korzhov KAZ 178.5 178.5 0.0 0.0 21.628
12 Vera Podolskaia RUS 166.8 166.8 0.0 0.0 20.201
13 Laura Vinchuk KAZ 132.6 132.6 0.0 0.0 16.06
14 Mereke Nurgaliyev KAZ 101.0 101.0 0.0 0.0 12.238
15 Alexandr Trapezin KAZ 41.3 41.3 0.0 0.0 1.0
15 Yuriy Zaytsev KAZ 41.3 41.3 0.0 0.0 1.0
15 Pavel Vinchuk KAZ 41.3 41.3 0.0 0.0 3.818
15 Natalya Telemisova KAZ 41.3 41.3 0.0 0.0 3.429
15 Alexandra Korzhova KAZ 41.3 41.3 0.0 0.0 3.136
15 Vassiliy Myatovich KAZ 41.3 41.3 0.0 0.0 2.292
15 Alkenbayeva Laura KAZ 41.3 41.3 0.0 0.0 1.0
22 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0