paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T17# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 786.5 473.6 91.1 221.8 46.878 02:02:27
2 Andrew Siliutin RUS 744.2 473.6 134.4 136.2 46.878 02:29:47
3 Vera Podolskaia RUS 621.4 473.6 53.7 94.1 46.878 02:46:38
3 Vera Podolskaia RUS 621.4 473.6 53.7 94.1 42.57554904503688 02:46:38
4 Taras Korzhov KAZ 163.9 163.9 0.0 0.0 16.22
5 Nikolay Sadykov KAZ 145.6 145.6 0.0 0.0 14.414
6 Mereke Nurgaliyev KAZ 130.4 130.4 0.0 0.0 12.907
7 Alexander Kompaneyets KAZ 118.3 118.3 0.0 0.0 11.713
8 Egor Bulavka RUS 109.2 109.2 0.0 0.0 10.813
9 Vladislav Evseev UZB 76.6 76.6 0.0 0.0 7.585
10 Yuriy Bedin KAZ 53.2 53.2 0.0 0.0 5.263
11 Alexandra Gashnikova KAZ 50.5 50.5 0.0 0.0 3.371
11 Rinat Mazhitov KAZ 50.5 50.5 0.0 0.0 3.314
11 Natalya Telemisova KAZ 50.5 50.5 0.0 0.0 2.281
11 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 50.5 50.5 0.0 0.0 1.0
11 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 50.5 50.5 0.0 0.0 1.0
15 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Aleksandr Frolov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Aleksandr Frolov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Segrey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0