paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T17# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 786.5 473.6 91.1 221.8 46.878 02:02:27
2 Andrew Siliutin RUS 744.2 473.6 134.4 136.2 46.878 02:29:47
3 Vera Podolskaia RUS 621.4 473.6 53.7 94.1 42.57554904503688 02:46:38
4 Taras Korzhov KAZ 163.9 163.9 0.0 0.0 16.22
5 Nikolay Sadykov KAZ 145.6 145.6 0.0 0.0 14.414
6 Mereke Nurgaliyev KAZ 130.4 130.4 0.0 0.0 12.907
7 Alexander Kompaneyets KAZ 118.3 118.3 0.0 0.0 11.713
8 Egor Bulavka RUS 109.2 109.2 0.0 0.0 10.813
9 Vladislav Evseev UZB 76.6 76.6 0.0 0.0 7.585
10 Yuriy Bedin KAZ 53.2 53.2 0.0 0.0 5.263
11 Natalya Telemisova KAZ 50.5 50.5 0.0 0.0 2.281
11 Alexandra Korzhova KAZ 50.5 50.5 0.0 0.0 3.371
11 Veronika Blagoveshchenskaya RUS 50.5 50.5 0.0 0.0 1.0
11 Rinat Mazhitov KAZ 50.5 50.5 0.0 0.0 3.314
15 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alkenbayeva Laura KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alexandr Trapezin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Turar Imangali KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Demianova Ekaterina RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0