paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

Итоговые результаты

# Имя Крыло Страна Очки рейтинга Очки T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T12 Очки
1 Denis Klimov Niviuk Klimber P KAZ 0.0 2515 0.0 0.0 500.3 832.2 685.8 154.0
0.0 0.0 1000.0
496.6
249.6
436.3
2515
2 Yuriy Bedin Ozone M6 KAZ 0.0 2024 88.6 0.0 206.7
70.3
335.0
245.9
258.1 536.9 126.9 261.0
291.3 475.9 2024
3 Yekaterina Ushakova Ozone Rush 5 KAZ 0.0 1277 39.6
0.0 0.0 70.3
64.4
332.2
180.5 639.9 0.0 0.0 81.3 311.1 1277
4 Taras Korzhov NIVIUK ARTIK 4 KAZ 0.0 1193 0.0 0.0 217.3 491.5 0.0 0.0 0.0 158.0 188.5
121.8
204.3 89.4
1193
5 Alexander Kompaneyets Gin Explorer KAZ 0.0 1183 101.4 0.0 105.6 669.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 257.5 49.7 1183
6 Vassiliy Myatovich GIN Bonanza 2 KAZ 0.0 1102 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 599.2 378.2 124.6 1102
7 Mikhail Krapivin Flow Fusion KAZ 0.0 797 83.9 0.0 0.0 133.6
14.1
195.1 0.0 205.2 0.0 298.5 0.0 74.5
797
8 Natalya Izotova Niviuk Hook 2 KAZ 0.0 772 0.0 0.0 0.0 70.3
38.1
197.3 0.0 0.0 0.0 269.9 266.9 0.0 772
9 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 729 0.0 0.0 0.0 365.4 177.1 0.0 129.0 0.0 106.6
0.0 76.2
57.2
729
10 Dmitriy Sadreyev BGD Cure 2 KAZ 0.0 573 0.0 0.0 0.0 70.3
28.3
182.9 0.0 111.8 0.0 0.0 194.6 55.4 573
11 Yelena Khalmatova Ozone Rush 5 KAZ 0.0 247 115.5 81.3 49.7 247
12 Alkenbayeva Laura Gin Explorer KAZ 0.0 241 39.6 0.0 0.0 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 49.7 241
13 Sergey Prugov Ozone Mantra M6 RUS 0.0 178 39.6 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 0.0 49.7 178
14 Rinat Mazhitov Ozone Delta 2 KAZ 0.0 175 39.6 0.0 0.0 85.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.7 175
15 Pavel Vinchuk Niviuk Peak KAZ 0.0 131 81.3 49.7 131
15 Laura Vinchuk DaVinchi KAZ 0.0 131 81.3 49.7 131
17 Konstantin Dyveyev SkyWalk Chilli 3 KAZ 0 106 0.0 0.0 35.5 70.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106