paracup.su

XC Monsters Almaty Edicion De Primavera 2022

T01# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yuriy Bedin KAZ 326.5 163.8 53.6 109.1 35.72923969839245 00:49:05
2 Sergey Dimitriyenko KAZ 305.1 163.8 28.0 113.3 16.694456080172134 00:48:02
3 Denis Klimov KAZ 293.9 163.8 42.2 87.9 33.84743637439287 00:56:58
4 Stanislav Kochergin RUS 293.1 163.8 34.0 95.3 36.630430412024765 00:53:56
5 Sergey Prugov RUS 273.9 163.8 34.2 75.9 48.43156223462437 01:02:15
6 Dmitrii Root RUS 257.3 163.8 20.5 73.0 16.657088378414976 01:03:35
7 Demianova Ekaterina RUS 201.6 163.8 16.9 20.9 16.449564157963717 01:30:04
8 Nikolay Sadykov KAZ 172.2 162.3 9.9 0.0 16.658791258323827
9 Alexander Kompaneyets KAZ 168.0 160.2 7.8 0.0 16.012193680668204
10 Alena Root RUS 119.3 119.3 0.0 0.0 12.079727061757394
11 Nikolay Romanov KAZ 89.8 89.8 0.0 0.0 8.830583778093931
12 Alexandra Korzhova KAZ 59.4 59.4 0.0 0.0 6.231290384574157
13 Natalya Telemisova KAZ 57.0 57.0 0.0 0.0 5.757109357740903
14 Dmitriy Sadreyev KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 1.0
14 Taras Korzhov KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 20.935536475428158
14 Ilyas Sadykov KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 1.0
14 Sakit Ibishev KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 1.0
14 Laura Alkenbayeva KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 1.0
14 Vassiliy Myatovich KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 42.98085571618396
14 Gulnara Turtayeva KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 1.0
14 Violetta Grinkova KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 1.0
14 Mikhail Krapivin KAZ 52.7 52.7 0.0 0.0 5.136891109404244
23 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Aleksandr Frolov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 David Virshki KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Yevgeniy Oreshkin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0