paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T01# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Alexander Kompaneyets KAZ 101.4 85.0 16.4 0.0 11.051605230293784
2 Yuriy Bedin KAZ 88.6 75.4 13.2 0.0 12.412381152954957
3 Mikhail Krapivin KAZ 83.9 70.1 13.8 0.0 10.29427263934425
4 Rinat Mazhitov KAZ 39.6 39.6 0.0 0.0 0.0
4 Sergey Prugov RUS 39.6 39.6 0.0 0.0 0.0
4 Laura Alkenbayeva KAZ 39.6 39.6 0.0 0.0 0.0
4 Yekaterina Ushakova KAZ 39.6 39.6 0.0 0.0 0.0
8 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0