paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T02# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Yuriy Bedin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 5.687333648717574
1 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 6.267699902374104
1 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.168450020711897
1 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1540861296821525
1 Yekaterina Ushakova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0