paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T03# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 500.3 306.7 81.0 112.6 45.473511592739946 02:39:02
2 Taras Korzhov KAZ 217.3 217.3 0.0 0.0 30.91415029516983
3 Yuriy Bedin KAZ 206.7 206.7 0.0 0.0 28.864283905629307
4 Alexander Kompaneyets KAZ 105.6 105.6 0.0 0.0 17.259455060470614
5 Sergey Prugov RUS 35.5 35.5 0.0 0.0 1.0
5 Konstantin Dyveyev KAZ 35.5 35.5 0.0 0.0 1.0
7 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Yekaterina Ushakova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0