paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T05# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 685.8 448.8 111.1 125.9 36.09616404749246 02:11:13
2 Yuriy Bedin KAZ 335.0 290.4 44.6 0.0 15.5703721670067
3 Yekaterina Ushakova KAZ 332.2 289.2 43.0 0.0 15.71198775976174
4 Natalya Izotova KAZ 197.3 197.3 0.0 0.0 11.59468556957012
5 Mikhail Krapivin KAZ 195.1 195.1 0.0 0.0 11.505165924008624
6 Dmitriy Sadreyev KAZ 182.9 182.9 0.0 0.0 17.10378714171616
7 Alfiya Suvorova KAZ 177.1 177.1 0.0 0.0 10.602007924198308
8 Rinat Mazhitov KAZ 85.2 85.2 0.0 0.0 1.0
9 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0