paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T06# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yuriy Bedin KAZ 258.1 216.3 41.8 0.0 12.903360139590093
2 Yekaterina Ushakova KAZ 180.5 161.4 19.1 0.0 23.003982484652376
3 Denis Klimov KAZ 154.0 134.2 19.8 0.0 10.388880554694264
4 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Alkenbayeva Laura KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0