paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T08# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Taras Korzhov KAZ 158.0 56.9 25.6 75.5 23.77848596393367 00:42:49
2 Yuriy Bedin KAZ 126.9 56.9 22.8 47.2 63.466560787608216 00:58:28
3 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Yekaterina Ushakova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0