paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T09# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 1000.0 669.1 162.0 168.9 63.570929288070154 02:25:35
2 Vassiliy Myatovich KAZ 599.2 565.9 33.3 0.0 52.73812596646305
3 Mikhail Krapivin KAZ 298.5 298.5 0.0 0.0 27.716727193090506
4 Natalya Izotova KAZ 269.9 269.9 0.0 0.0 25.050875346167345
5 Yuriy Bedin KAZ 261.0 261.0 0.0 0.0 24.739423608460527
6 Taras Korzhov KAZ 188.5 188.5 0.0 0.0 17.729973335490687
7 Yelena Khalmatova KAZ 115.5 115.5 0.0 0.0 63.17271213599404
8 Alfiya Suvorova KAZ 106.6 106.6 0.0 0.0 10.07618095439433
9 Sergey Prugov RUS 52.8 52.8 0.0 0.0 1.0
10 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Yekaterina Ushakova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0