paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T10# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Vassiliy Myatovich KAZ 378.2 316.9 61.3 0.0 19.359776799318354
2 Yuriy Bedin KAZ 291.3 247.6 43.7 0.0 16.732461544021465
3 Natalya Izotova KAZ 266.9 227.0 39.9 0.0 14.010902498814197
4 Alexander Kompaneyets KAZ 257.5 215.2 42.3 0.0 16.454703075821882
5 Denis Klimov KAZ 249.6 212.0 37.6 0.0 13.269516536645876
6 Taras Korzhov KAZ 204.3 177.4 26.9 0.0 12.941582472779302
7 Dmitriy Sadreyev KAZ 194.6 169.3 25.3 0.0 11.501034124751461
8 Pavel Vinchuk KAZ 81.3 81.3 0.0 0.0 7.006475252976295
8 Laura Alkenbayeva KAZ 81.3 81.3 0.0 0.0 3.3698593590992623
8 Yekaterina Ushakova KAZ 81.3 81.3 0.0 0.0 4.521380368002923
8 Yelena Khalmatova KAZ 81.3 81.3 0.0 0.0 3.3336815643381423
8 Laura Vinchuk KAZ 81.3 81.3 0.0 0.0 7.043946045653333
13 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0