paracup.su

XC Monsters Almaty Spring Edition 2021

T12# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yuriy Bedin KAZ 475.9 307.3 77.1 91.5 21.560205676938985 01:29:46
2 Denis Klimov KAZ 436.3 307.3 55.6 73.4 51.043649924242374 01:40:16
3 Yekaterina Ushakova KAZ 311.1 301.7 9.4 0.0 19.91255855878761
4 Vassiliy Myatovich KAZ 124.6 124.6 0.0 0.0 11.124220762466678
5 Taras Korzhov KAZ 89.4 89.4 0.0 0.0 9.210564084012367
6 Alfiya Suvorova KAZ 76.2 76.2 0.0 0.0 7.718820495432172
7 Mikhail Krapivin KAZ 74.5 74.5 0.0 0.0 7.505430619167884
8 Dmitriy Sadreyev KAZ 55.4 55.4 0.0 0.0 5.475185265997792
9 Pavel Vinchuk KAZ 49.7 49.7 0.0 0.0 1.0
9 Sergey Prugov RUS 49.7 49.7 0.0 0.0 1.0
9 Rinat Mazhitov KAZ 49.7 49.7 0.0 0.0 1.0
9 Laura Alkenbayeva KAZ 49.7 49.7 0.0 0.0 1.0
9 Alexander Kompaneyets KAZ 49.7 49.7 0.0 0.0 3.338563946907725
9 Yelena Khalmatova KAZ 49.7 49.7 0.0 0.0 5.911991545784793
9 Laura Vinchuk KAZ 49.7 49.7 0.0 0.0 1.0
16 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0