paracup.su

XC Monsters Almaty Edicion De Primavera 2022

T03# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yuriy Bedin KAZ 321.8 269.7 52.1 0.0 25.80717310448641
2 Sergey Prugov RUS 294.3 251.9 42.4 0.0 24.068488766643508
3 Vassiliy Myatovich KAZ 271.5 235.0 36.5 0.0 23.028438854325046
4 Taras Korzhov KAZ 203.0 169.0 34.0 0.0 16.009559223593538
5 Alexey Tulovskiy KAZ 134.9 105.2 29.7 0.0 11.774050779376195
6 David Virhski KAZ 114.6 85.4 29.2 0.0 8.878693745406759
7 Konstantin Dyveyev KAZ 101.8 72.6 29.2 0.0 7.916987397649695
8 Natalya Telemisova KAZ 96.6 67.5 29.1 0.0 7.2361132149199285
9 Yerdos Tulegenov KAZ 71.4 71.4 0.0 0.0 16.10550809013135
10 Yevgeniy Oreshkin KAZ 70.5 70.5 0.0 0.0 22.881573902599673
11 Rinat Mazhitov KAZ 69.5 69.5 0.0 0.0 7.1360692346301855
12 Alfiya Suvurova KAZ 69.2 69.2 0.0 0.0 10.156159710228136
13 Mikhail Krapivin KAZ 69.1 69.1 0.0 0.0 9.91661585793299
14 Dmitrii Root RUS 67.4 67.4 0.0 0.0 26.464845888893684
15 Alexandra Gashnikova KAZ 67.3 67.3 0.0 0.0 16.11166351520883
16 Laura Alkenbayeva KAZ 59.2 59.2 0.0 0.0 23.278021681042283
17 Aleksandr Frolov KAZ 55.0 55.0 0.0 0.0 5.269458099259415
18 Alena Root RUS 51.5 51.5 0.0 0.0 4.548229162282733
18 Demianova Ekaterina RUS 51.5 51.5 0.0 0.0 3.1839918290256337
18 Gulnara Turtayeva KAZ 51.5 51.5 0.0 0.0 1.0
18 Violetta Grinkova KAZ 51.5 51.5 0.0 0.0 1.0
22 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Stanislav Kochergin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Laura Vinchuck KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0