paracup.su

XC Monsters Almaty Edicion De Primavera 2022

T04# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yevgeniy Oreshkin KAZ 284.7 238.6 46.1 0.0 20.86500917328068
2 Sergey Prugov RUS 269.9 230.1 39.8 0.0 19.832384761275048
3 Alexey Tulovskiy KAZ 233.1 201.2 31.9 0.0 17.21453693655744
4 Yuriy Bedin KAZ 217.4 187.2 30.2 0.0 16.65172129408526
5 Mikhail Krapivin KAZ 181.0 159.3 21.7 0.0 13.658376054636646
6 Laura Alkenbayeva KAZ 175.7 155.3 20.4 0.0 13.403998694243699
7 Taras Korzhov KAZ 138.9 127.4 11.5 0.0 11.72584785908443
8 Yelena Khalmatova KAZ 120.5 112.3 8.2 0.0 10.281119160494619
9 Yuriy Zaytsev KAZ 119.1 116.5 2.6 0.0 10.42146432219277
10 Vassiliy Myatovich KAZ 91.3 87.5 3.8 0.0 8.261755556255274
11 Konstantin Dyveyev KAZ 80.7 78.2 2.5 0.0 7.280710245094041
12 Demianova Ekaterina RUS 73.4 71.6 1.8 0.0 6.737225830742853
13 Rinat Mazhitov KAZ 69.6 68.1 1.5 0.0 6.686196351955097
14 Natalya Telemisova KAZ 68.7 67.2 1.5 0.0 6.440236356030226
15 Aleksandr Frolov KAZ 68.2 66.7 1.5 0.0 6.565928735226831
16 Alexandra Gashnikova KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 4.0897519459020995
16 Dinara Usmanova KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 3.7043690922029837
16 Pavel Vinchuk KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 6.887836929125266
16 David Virhski KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 3.600135523161632
16 Laura Vinchuk KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 6.778329358011434
16 Laura Vinchuck KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 6.778329358011434
16 Violetta Grinkova KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 1.0
22 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Stanislav Kochergin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Gulnara Turtayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alfiya Suvurova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0