paracup.su

XC Monsters Almaty Edicion De Primavera 2022

T04# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yevgeniy Oreshkin KAZ 284.7 238.6 46.1 0.0 20.86500917328068
2 Sergey Prugov RUS 269.9 230.1 39.8 0.0 19.832384761275048
3 Alexey Tulovskiy KAZ 233.1 201.2 31.9 0.0 17.21453693655744
4 Yuriy Bedin KAZ 217.4 187.2 30.2 0.0 16.65172129408526
5 Mikhail Krapivin KAZ 181.0 159.3 21.7 0.0 13.658376054636646
6 Laura Alkenbayeva KAZ 175.7 155.3 20.4 0.0 13.403998694243699
7 Taras Korzhov KAZ 138.9 127.4 11.5 0.0 11.72584785908443
8 Yelena Khalmatova KAZ 120.5 112.3 8.2 0.0 10.281119160494619
9 Yuriy Zaytsev KAZ 119.1 116.5 2.6 0.0 10.42146432219277
10 Vassiliy Myatovich KAZ 91.3 87.5 3.8 0.0 8.261755556255274
11 Konstantin Dyveyev KAZ 80.7 78.2 2.5 0.0 7.280710245094041
12 Demianova Ekaterina RUS 73.4 71.6 1.8 0.0 6.737225830742853
13 Rinat Mazhitov KAZ 69.6 68.1 1.5 0.0 6.686196351955097
14 Natalya Telemisova KAZ 68.7 67.2 1.5 0.0 6.440236356030226
15 Aleksandr Frolov RUS 68.2 66.7 1.5 0.0 6.565928735226831
16 Alexandra Korzhova KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 4.0897519459020995
16 Laura Vinchuk KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 6.778329358011434
16 Dinara Usmanova KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 3.7043690922029837
16 Pavel Vinchuk KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 6.887836929125266
16 David Virshki KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 3.600135523161632
16 Violetta Grinkova KAZ 58.5 58.5 0.0 0.0 1.0
22 Stanislav Kochergin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Gulnara Turtayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0