paracup.su

XC Monsters Almaty Edicion De Primavera 2022

T05# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 832.7 471.6 123.5 237.6 16.144644609681173 00:56:02
2 Sergey Prugov RUS 752.8 471.6 137.1 144.1 16.50781502693797 01:14:59
3 Taras Korzhov KAZ 695.4 471.6 105.5 118.3 15.881233425262197 01:21:24
4 Vassiliy Myatovich KAZ 491.5 437.5 54.0 0.0 16.2002216555781
5 Yuriy Bedin KAZ 440.2 326.0 114.2 0.0 16.127901939768588
6 Konstantin Dyveyev KAZ 402.8 369.6 33.2 0.0 16.525416921767864
7 Demianova Ekaterina RUS 340.2 309.9 30.3 0.0 16.31458064945794
8 Dmitrii Root RUS 319.3 289.0 30.3 0.0 16.756175499562215
9 Alena Root RUS 304.1 282.9 21.2 0.0 16.379180918828464
10 Alexandra Korzhova KAZ 213.9 201.2 12.7 0.0 11.554609373035726
11 Natalya Telemisova KAZ 108.0 108.0 0.0 0.0 6.210140961305672
12 Laura Alkenbayeva KAZ 91.4 91.4 0.0 0.0 5.732105895779672
13 Violetta Grinkova KAZ 90.1 90.1 0.0 0.0 1.0
14 Yuriy Zaytsev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Yevgeniy Oreshkin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Aleksandr Frolov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 David Virshki KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Gulnara Turtayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Stanislav Kochergin RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0